Zobor, komfort a výhľady.

Zobor, komfort a výhľady. Projekt Šindolka pod Zoborom, riešiaci novovybudovanie časti nezastaveného územia na nitrianskom Zobore, je rezidenčnou výstavbou v lukratívnej lokalite mesta. V našom portfóliu sa nachádza cca 8 ha pozemkov, ktoré v budúcnosti ponúknu rôzne typy bytových jednotiek a bytových zástavieb (domy, dvojdomy, radové zástavby, bytové domy), ale aj obchodné a polyfunkčné priestory, poskytujúce možnosti pre rôzne typy služieb.

Od roku 2016 aktívne usilujeme o vytvorenie zaujímavej komplexnej štvrte v tejto vyhľadávanej a žiadanej lokalite, ktorá je aj pre nás ako Nitrančanov srdcovkou. Projekt Šindolka pod Zoborom ponúkne všetky benefity a komfort pre každodenný život, ale i výbornú dostupnosť do centra mesta. V súčasnosti sa projekt Šindolka pod Zoborom nachádza v projekčnej fáze, ohľadom priebežných termínov realizácie a zahájenia stavby budeme na tejto stránke postupne bližšie informovať.

Projekt Šindolka pod Zoborom bude rozdelený do sektorov s nasledovnou prevažujúcou funkciou:

  • bývanie vo forme individuálnej bytovej výstavby ( IBV)
  • nízkopodlažná bytová výstavba do 3NP
  • občianska vybavenosť komerčného charakteru
  • bývanie vo forme stredno-podlažnej hromadnej bytovej