Inžiniering, výstavba sietí a predaj koncovým užívateľom 

  • 40 pozemkov v lokalite Nitra – Čerešňov vrch