Na objekte prebieha rekonštrukcia

Historická budova Astoria (dostavaná v roku 1925), Suché mýto č. 17 v Bratislave – Staré Mesto, ktorá je dielom architekta Friedricha Weinwurma, významného predstaviteľa slovenskej medzivojnovej architektúry, je súčasťou nášho portfólia od začiatku roka 2021.

Svojou polohou v absolútnej blízkosti Prezidentského paláca predstavuje budova Astorie veľký investičný potenciál, ku ktorému však pristupujeme s historickou citlivosťou v snahe zachovať čo najviac prvkov pôvodnej architektúry a funkčného využitia objektu.

Miesto : Suché mýto č. 17, Bratislava

Kolaudácia : 2021

Projekčne práce v objekte zastrešuje architektonický ateliér GRUP, ktorý na obnovu Astorie vypracoval aj architektonickú štúdiu a predmetnú projektovú dokumentáciu ako podklad stavebnému úradu k úpravám. V súčasnosti v objekte prebiehajú rekonštrukčné práce zamerané na obnovu objektu, a to v spolupráci s historikmi a zástupcami Krajského pamiatkového úradu v Bratislave, s ktorými sme zadefinovali prvky, ktoré budú po rekonštrukcii objektu dominovať. Kým časť prác je zameraná na riešenie havarijného stavu niektorých konštrukcií v objekte (budova je od roku 2012 nevyužívaná), stavebne ošetrujeme aj zásahy, ktoré boli v objekte zrealizované počas komunizmu, kedy tento objekt, pôvodne kaviareň, slúžil ako knižnica či Klub Sovietsko-Československého priateľstva s osvetovou funkciou. Rovnako ako stavebné úpravy je pre náš dôležité aj funkčné využitie priestorov. Keďže v priestoroch Astorie kedysi sídlilo Divadlo Astorka a boli tiež centrom stretávania sa významných umelcov (spisovateľov, spevákov, hercov), je našim cieľom zachovať pôvodný rozmer objektu. V súčasnosti prebiehajú jednania s potenciálnymi nájomcami, ktorí po dokončení prác, ktoré odhadujeme v priebehu roku 2023, doplnia potenciál projektu svojimi prevádzkami.