Objekt administratívnej budovy na Záhradníckej ulici č. 27, ktorý sa nachádza vo vysoko frekventovanej a vyhľadávanej lokalite bratislavskej mestskej časti Staré Mesto, priamo oproti Justičnému palácu, získala naša spoločnosť do portfólia koncom roka 2018.

Objekt z 80. rokov prešiel dovtedy iba čiastkovými úpravami, preto okamžite po nadobudnutí začala naša spoločnosť intenzívne projekčné práce pre získanie stavebného povolenia na rekonštrukciu objektu.

Miesto : Záhradnícka ulica 27, Bratislava

Kolaudácia : 2021

Od začiatku bolo našou snahou vytvoriť z administratívy, dovtedy obsadenej iba do polovice jej kapacít, modernú budovu so súčasnými štandardmi moderných kancelárií s primeraným zázemím. Predmetom stavebných úprav boli dispozičné zmeny v interiéri, technologické zmodernizovanie každodenného fungovania budovy, výmena itineráru objektu, rekonštrukcia fasády s výmenou okien. Jemnou úpravou pôdorysu prízemia sa nám podarilo doplniť dovtedy primárne administratívnu funkciu objektu o nebytové obchodné priestory. Vhodne zvolené materiály (v interiéri i exteriéri), a tiež aj  nadčasové členenie fasády s veľkými preskleniami, dotvárajú moderný vizuál uličného pohľadu na objekt, na ktorého obnovu počas celého procesu dozerali autorizovaní architekti z bratislavského ateliéru GRUP. Kolaudácia obnovy budovy prebehla v roku 2021. Pôvodní nájomcovia boli postupne doplnení novými, v súčasnosti je objekt, aj spolu s obchodnými priestormi so samostatnými vstupmi z ulice, plne obsadení.