Administratívna budova Veterná, nachádzajúca sa v centre mesta Nitry, je modernou stavbou dotvárajúcou svoje okolie. Ustúpenie objektu smerom od uličnej čiary necháva priestor vyniknúť architektúre budovy, svojou farebnosťou a členením okenných otvorov zase nadväzuje na vedľajšiu historickú budovu Piaristickej spojenej školy a Piaristického kostola.

Naša spoločnosť nadobudla tento pozemok v centre Nitry so snahou vybudovať na ňom priestor, ktorý by pokryl naše priestorové a reprezentačné požiadavky. Za návrhom projektu stojí bratislavský architektonický ateliér GRUP, ktorý výstavbu  dozoroval až do posledných interiérových detailov. Výnimočnú architektúru s citom na detaily ocenili aj porotcovia slovenskej Ceny za architektúru, ktorý objekt v roku 2021 nominovali do užšieho výberu piatich diel v kategórii občianske a priemyselné budovy (viac info tu) . Spoločnosť Stavabbas, s.r.o. realizovala na projekte kompletnú inžiniersku činnosť a tiež prostredníctvom subdodávateľov aj samotnú výstavbu, začiatok výstavby začal v roku 2018, kolaudácia prebehla v roku 2020.

Miesto : Nitra

Výmera : 640 m2

Ocenenia :  Cena za architektúru občianske a priemyselné budovy užší výber

Administratívna budova ponúka 3 parkovacie garážové miesta, ďalších 8  parkovacích miest je riešených na pozemku našej spoločnosti za objektom. Administratívna plocha o rozlohe cca 640m2, je tvorená 3 plnohodnotnými podlažiami, štvrté poschodie je ustúpené s prístupom na terasu o rozlohe 75m2. AB Veterná je v súčasnosti využívaná ako administratívne priestory našej spoločnosti s otvoreným priestorom na prízemí, ľahko viditeľným z ulice, kde v budúcnosti plánujeme vybudovať showroom pre naše ďalšie projekty. V súčasnosti je v priestore privátna galéria.

Autorom fotiek je © 2014 – 2021 Nora & Jakub Čaprnka